En blogg om Oslos byutvikling

Oslo bør lære sykkel av København

Sykkel i København

Tidligere i sommer var jeg en tur i København for å møte gamle studiekamerater. Det er alltid fint å komme tilbake til København. Byen har flotte plasser og gater som er fylte med hyggelige mennesker, men også av glade syklister. I tillegg har byen sosialdemokratisk styre med Frank Jensen som overborgermester. Det er mange med meg som […]

«Vil rasere Oslos villastrøk i vest»

Fortetting langs stasjonene

I forbindelse med behandlingen av Oslos nye kommuneplan ber Arbeiderpartiet om en analyse over utbyggingspotensialet i en radius på minst 500 meter rundt hver jernbane- og T-banestasjon i Oslo. Arbeiderpartiet mener byutviklingsstrategien framover må omfatte både en organisk byvekst basert på prinsippet om innenfra og ut fra sentrum, samtidig som det i større grad legges til rette […]

Må bygge høyere, tettere og grønnere

Må bygge høyere, tettere og grønnere

- Oslo mangler 20.000 boliger. Vi må bygge høyrere, tettere og langs kollektivknutepunkt, sier Anders Røberg-Larsen, fraksjonsleder i byutviklingskomiteen. Tekst: Ida Hjeltnes Oslo mangler 20.000 boliger. – Oslo skal bli en grønnere by med plass til alle, og da må vi doble boligbyggingen til 6000 boliger – hvert eneste år. Klarer vi ikke det blir […]

Småhusplanen: Mangelfullt varslet, i strid med lov og for...

Småhusplanen: Mangelfullt varslet, i strid med lov og forskrift, uforutsigbar og med indre motsetninger

Fylkesmannen har vraket bystyrets småhusplan. Aftenposten har skrevet om saken her: Småhusplanen ble revidert i 2013 fordi det var store problemer knyttet til skjønnsutøvelse, og at bestemmelsene var uklare. Arbeiderpartiet måtte konstatere at flertallet tvang igjennom flere endringer gjennom hastebehandling, på tross av våre synspunkter. Etter Fylkesmannens syn er en utfordring med småhusplanen at kommunen […]

Markagrensa og aktivitetssoner

Markagrensa og aktivitetssoner

Arbeiderpartiet sier nei til såkalte aktivitetssoner i marka i Oslo. Forslaget om å tillate enkle idrettsanlegg i markas randsone har møtt motstand blant naturvernere og mange friluftsfolk. Uklarhet om hva som kan tillates gjør at Ap sier nei til å åpne for slike anlegg på generelt grunnlag. NRK Østlandssendingen TV laget har laget et innslag […]

Nei til utbygging på Ravnkollen

Nei til utbygging på Ravnkollen

Arbeiderpartiet dropper Ravnkollen-utbyggingen på Romsås. Det blir ingen utbygging på Ravnkollen i den neste fireårsperioden. Bakgrunnen er at det er knyttet stor usikkerhet til hva slags konsekvenser en utbygging vil gi i form av naturinngrep og øvrige konsekvenser for marka. For Arbeiderpartiet er det viktig å ikke skape usikkerhet rundt markagrensa og markapolitikken. Når det nå nærmer seg slutten av valgperioden, og byrådet fortsatt ikke har presentert noen konkret […]

Riktige grep i Bjørvika

andersbjorvika

I går behandlet bystyret de siste store reguleringsplanene for Bjørvika. Munch-området (felt B5, A10, A11, a21 m.fl.), Kongsbakkeallmenningen (felt D23 og D24), Bispevika Syd (felt B6b, B8a, B8b, B9 m.fl.), Bispevika Nord (felt B2, B3, B6A m.fl.) og felt B1, B4 m.fl. ble behandlet. Dette er de siste planene som vil utgjøre de siste store […]

Bibliotek er byutvikling

Anders med bibliotekvennene.

Byrådet ville legge ned fire filialer i forbindelse med behandlingen av den nye bibliotekplanen for Oslo 2014 – 2018. Biblioteket på Nordtvet, Bjerke, Rommen og Smestad var foreslått nedlagt. Heldigvis kom opposisjonen (Ap, SV, FrP, Rødt og MDG) til redning. Bibliotek er byutvikling! Noen vil hevde at det er å trekke det litt langt. Etter min mening er enhver […]

Munch-museet risikerer å miste besøkende

Munchmuseet i Bjørvika.

I Dagsavisen i dag tar de opp bekymringen knyttet til manglende parkeringsmuligheter tilknyttet det nye Munch-museet. I tolvte time tok flertallet i bystyret ut plassene avsatt for turistbusser innenfor museumsområdet. «Dersom hensynet til bussparkering ikke ivaretas, gir det dårligere tilgjengelighet for besøkende og kan medføre at det nye Munch-museet ikke når kommunens mål om 500.000 besøkende hvert […]

Gratulerer til Kuben

Anders foran Kuben

I dag ble Kuben yrkesarena på Økern kåret til vinner av Oslo bys arkitekturpris for 2014. En verdig vinner. Skolen er bygget i industriområdet på Økern som et av de første grepene i det som om noen år vil fremstå som en total transformasjon av området. Det er et spenstig og utradisjonelt grep som er […]