En blogg om Oslos byutvikling

Innlegg i kategorien Ukategorisert

Oslo bør lære sykkel av København

Sykkel i København

Tidligere i sommer var jeg en tur i København for å møte gamle studiekamerater. Det er alltid fint å komme tilbake til København. Byen har flotte plasser og gater som er fylte med hyggelige mennesker, men også av glade syklister. I tillegg har byen sosialdemokratisk styre med Frank Jensen som overborgermester. Det er mange med meg som […]

«Vil rasere Oslos villastrøk i vest»

Fortetting langs stasjonene

I forbindelse med behandlingen av Oslos nye kommuneplan ber Arbeiderpartiet om en analyse over utbyggingspotensialet i en radius på minst 500 meter rundt hver jernbane- og T-banestasjon i Oslo. Arbeiderpartiet mener byutviklingsstrategien framover må omfatte både en organisk byvekst basert på prinsippet om innenfra og ut fra sentrum, samtidig som det i større grad legges til rette […]

Må bygge høyere, tettere og grønnere

Må bygge høyere, tettere og grønnere

- Oslo mangler 20.000 boliger. Vi må bygge høyrere, tettere og langs kollektivknutepunkt, sier Anders Røberg-Larsen, fraksjonsleder i byutviklingskomiteen. Tekst: Ida Hjeltnes Oslo mangler 20.000 boliger. – Oslo skal bli en grønnere by med plass til alle, og da må vi doble boligbyggingen til 6000 boliger – hvert eneste år. Klarer vi ikke det blir […]

Markagrensa og aktivitetssoner

Markagrensa og aktivitetssoner

Arbeiderpartiet sier nei til såkalte aktivitetssoner i marka i Oslo. Forslaget om å tillate enkle idrettsanlegg i markas randsone har møtt motstand blant naturvernere og mange friluftsfolk. Uklarhet om hva som kan tillates gjør at Ap sier nei til å åpne for slike anlegg på generelt grunnlag. NRK Østlandssendingen TV laget har laget et innslag […]

Nei til utbygging på Ravnkollen

Nei til utbygging på Ravnkollen

Arbeiderpartiet dropper Ravnkollen-utbyggingen på Romsås. Det blir ingen utbygging på Ravnkollen i den neste fireårsperioden. Bakgrunnen er at det er knyttet stor usikkerhet til hva slags konsekvenser en utbygging vil gi i form av naturinngrep og øvrige konsekvenser for marka. For Arbeiderpartiet er det viktig å ikke skape usikkerhet rundt markagrensa og markapolitikken. Når det nå nærmer seg slutten av valgperioden, og byrådet fortsatt ikke har presentert noen konkret […]