En blogg om Oslos byutvikling

Månedsarkiv for september, 2015

Oslo bør lære sykkel av København

Sykkel i København

Tidligere i sommer var jeg en tur i København for å møte gamle studiekamerater. Det er alltid fint å komme tilbake til København. Byen har flotte plasser og gater som er fylte med hyggelige mennesker, men også av glade syklister. I tillegg har byen sosialdemokratisk styre med Frank Jensen som overborgermester. Det er mange med meg som […]

«Vil rasere Oslos villastrøk i vest»

Fortetting langs stasjonene

I forbindelse med behandlingen av Oslos nye kommuneplan ber Arbeiderpartiet om en analyse over utbyggingspotensialet i en radius på minst 500 meter rundt hver jernbane- og T-banestasjon i Oslo. Arbeiderpartiet mener byutviklingsstrategien framover må omfatte både en organisk byvekst basert på prinsippet om innenfra og ut fra sentrum, samtidig som det i større grad legges til rette […]

Må bygge høyere, tettere og grønnere

Må bygge høyere, tettere og grønnere

- Oslo mangler 20.000 boliger. Vi må bygge høyrere, tettere og langs kollektivknutepunkt, sier Anders Røberg-Larsen, fraksjonsleder i byutviklingskomiteen. Tekst: Ida Hjeltnes Oslo mangler 20.000 boliger. – Oslo skal bli en grønnere by med plass til alle, og da må vi doble boligbyggingen til 6000 boliger – hvert eneste år. Klarer vi ikke det blir […]

Småhusplanen: Mangelfullt varslet, i strid med lov og for...

Småhusplanen: Mangelfullt varslet, i strid med lov og forskrift, uforutsigbar og med indre motsetninger

Fylkesmannen har vraket bystyrets småhusplan. Aftenposten har skrevet om saken her: Småhusplanen ble revidert i 2013 fordi det var store problemer knyttet til skjønnsutøvelse, og at bestemmelsene var uklare. Arbeiderpartiet måtte konstatere at flertallet tvang igjennom flere endringer gjennom hastebehandling, på tross av våre synspunkter. Etter Fylkesmannens syn er en utfordring med småhusplanen at kommunen […]

Markagrensa og aktivitetssoner

Markagrensa og aktivitetssoner

Arbeiderpartiet sier nei til såkalte aktivitetssoner i marka i Oslo. Forslaget om å tillate enkle idrettsanlegg i markas randsone har møtt motstand blant naturvernere og mange friluftsfolk. Uklarhet om hva som kan tillates gjør at Ap sier nei til å åpne for slike anlegg på generelt grunnlag. NRK Østlandssendingen TV laget har laget et innslag […]