En blogg om Oslos byutvikling

Riktige grep i Bjørvika

I går behandlet bystyret de siste store reguleringsplanene for Bjørvika. Munch-området (felt B5, A10, A11, a21 m.fl.), Kongsbakkeallmenningen (felt D23 og D24), Bispevika Syd (felt B6b, B8a, B8b, B9 m.fl.), Bispevika Nord (felt B2, B3, B6A m.fl.) og felt B1, B4 m.fl. ble behandlet. Dette er de siste planene som vil utgjøre de siste store puslespillbrikkene i Bjørvika. Planene er i tråd med de tidligere Bjørvika-planene.

Totalt snakker vi om ca 1700 boliger, et nytt Munch-museum (Lambda), kontorlokaler, restauranter- og serveringssteder og kultur.

Det er en spennende siste bit av Bjørvika som nå reguleres. Det er avgjørende at de grepene vi gjør nå legger til rette for at området blir fylt med liv i tråd med ambisjonene for byutviklingen i området. Jeg tror bystyret nå tar mange riktige grep for den videre utviklingen. Dette er landets største kollektivknutepunkt, og det er riktig å bygge både boliger og kontorer her. Arbeiderpartiet har vært spesielt opptatt av at området må bli tilgjengelig for alle, og har vektlagt å legge til rette for gode byrom. Vi har blant annet sørget for å sikre flertall for store arkader og baldakiner, samtidig som det nå blir store åpne passasjer gjennom de nye byggene som nå skal bygges. Vi har også vært opptatte av å sikre gode forbindelser til Middelalderparken, Gamlebyen og Grønland. I planene får vi åpnet mer av Akerselva som også vil bidra til å gjøre området attraktivt. Vi håper også at området blir et populært område for småbåter, kajakk og kano.

Med de siste planene sikrer vi også nå at allmennheten får en unik tilgang til fjorden. Vi får vår egen bystrand utenfor Operaen, og Kongsbakkeallmenningen blir et spennende nytt rekreasjonsområde som også blir en spennende forbindelse mellom Middelalderparken og fjorden.

andersbjorvika

Arbeiderpartiet har som kjent i utgangspunktet ønsket en utvikling av Munch-museet på Tøyen. Nå som beslutningen om Bjørvika er valgt er det viktig at museet og området rundt tilrettelegges på en best mulig måte for de som skal besøke museet. Det blir trangt i Bjørvika, og vi er spesielt bekymret for tilgjengeligheten for turistbussene, men byrådet har fått i oppgave å komme tilbake til bystyret med en egen sak om dette. Arbeiderpartiet ønsket å legge til rette for fem oppstillingsplasser for buss utenfor museet, men ble nedstemt. Det blir spennede å se hva som kommer av alternative løsninger på dette.

Arbeiderpartiet har også sørget for at det igjen stilles krav om avfallssug for boligbebyggelsen i området. Dette er en miljøriktig løsning som også vil være økonomisk både for de nye beboerne og for kommunen.

Vi har kommet med flere forslag til forbedringer av planene som i går ble vedtatt, og fått flertall for flere av dem. Vi kunne ønsket oss noe mer på tilrettelegging for syklister. Planene som nå er vedtatt for Operagata og Rostockgata er en forbedring av sykkelforholdene i forhold til Dronning Eufemias gate. Noe skuffende at vi ikke fikk flertall for å flytte grøntarealene og den planlagte alleen i Operagata til å ligge mellom bilene på den ene siden og syklistene og fotgjengerne på den andre. Man burde også sørget for å flytte parkeringsplasser fra innsiden av sykkelfeltene til utsiden for å oppnå høyere sikkerhet. Det ble flertall for å øke sykkelparkeringsdekningen i tilknytning til Kongsbakkeallmenningen, men vi ble dessverre nedstemt på å øke sykkelparkeringsnormen for boligene.

Men alt i alt tok bystyret mange riktige grep i går. Det blir fantastisk å se hvordan byen nå vil vokse fram i det tidligere havneområdet.

Osloby har skrevet litt om saken her.

NRK Østlandssendingen har presentert en del illustrasjoner om hvordan det blir.

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>