En blogg om Oslos byutvikling

Må bygge høyere, tettere og grønnere

Anders i Bjørvika

- Oslo mangler 20.000 boliger. Vi må bygge høyrere, tettere og langs kollektivknutepunkt, sier Anders Røberg-Larsen, fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.

Tekst: Ida Hjeltnes

Oslo mangler 20.000 boliger. – Oslo skal bli en grønnere by med plass til alle, og da må vi doble boligbyggingen til 6000 boliger – hvert eneste år. Klarer vi ikke det blir Oslo en by for de få, sier Røberg-Larsen.

Regulere mer
I fjor ble det bygget under 3000 boliger i Oslo. – Dersom vi skal holde tritt med veksten må vi doble antallet. Det viktigste grepet vi kan gjøre er å sørge for at det er nok regulerte tomter, i hele Oslo, sier Røberg-Larsen. I dag er det ferdigregulerte tomter til 20.000 nye boliger i byen. – For å få fart på boligbyggingen må vi regulere tomter for over 70.000 nye boliger, og Arbeiderpartiet vil sette seg i førersetet, legger Røberg-Larsen til og forteller om store boligområder som er regulert uten at man har tenkt langt nok på barnehager og skoler. – Vi har områder i dag hvor ungene får undervisning i brakker eller blir busset til andre skoler fordi byregjeringen «glemte» å bygge ut infrastruktur samtidig som de regulerte nye byutviklingsområder. Planleggingen er dårlig med for små marginer, spesielt i en by som stadig vokser raskere enn hva prognosene tilsier.

Raskere og høyere
Oslo kommune har slitt med en av landets lengste behandlingstider på plan- og byggesaker, til stor frustrasjon for både utbyggere og privatpersoner. – Vi vil se på saksbehandlingsprosessene. Flere av dagens detaljreguleringer kan behandles samtidig med større områdereguleringer, noe det burde vært gjort mer av i Oslo. – Det er stort behov for å effektivisere saksbehandlingstiden. Vi ser også muligheter for mer elektronisk saksbehandling som kan effektivisere planprosessene for mindre private reguleringssaker, samtidig som vi kan effektivisere planprosessene for større utbyggingssaker. Fokuset bør være at vi vil ha flere større planer som gir tilstrekkelige føringer til at flest mulig prosjekter kan gå direkte til byggesak. Større overordnede planer vil også være ressurssparende for Plan- og bygningsetaten, sier Røberg-Larsen. En moderne by må bygges høyere, tettere og grønnere. – Det betyr at vi må sørge for å bygge flere boliger der vi allerede har kollektivløsninger med god kapasitet. I Oslo er det store områder langs t-banelinjene som enda ikke er bygget ut og som fortsatt har mye å gå på. Vi må tørre å bygge høyere og tettere, avslutter han.

 

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>