En blogg om Oslos byutvikling

«Vil rasere Oslos villastrøk i vest»

Fortetting langs stasjonene

I forbindelse med behandlingen av Oslos nye kommuneplan ber Arbeiderpartiet om en analyse over utbyggingspotensialet i en radius på minst 500 meter rundt hver jernbane- og T-banestasjon i Oslo.

Arbeiderpartiet mener byutviklingsstrategien framover må omfatte både en organisk byvekst basert på prinsippet om innenfra og ut fra sentrum, samtidig som det i større grad legges til rette for vekst ved såkalt desentralisert utbygging, spesielt i områder langs eksisterende banenett. Dette vil også legge til rette for å spre utbyggingen på større områder med god kollektivtilgjengelighet, og muliggjør større variasjon slik at innsatsen fordeles ytterligere utover i byen.

Arbeiderpartiet mener at dette vil sikre økt boligbygging i flere områder samtidig, noe som er nødvendig for å øke utbyggingstakten. I høringsinnspill fra Ruter viser de til at de rundt 100 eksisterende T-banestasjonene i Oslo er et naturlig utgangspunkt for fortetting før nye banestrekninger kommer på plass. Ruter mener det er potensiale for ytterligere fortetting også i vest der tilgjengelig banekapasitet er størst.

Arbeiderpartiet er kritiske til byrådets definisjon av såkalte prioriterte stasjonsnære områder, og det er uheldig at byrådet ikke har gjort vurderinger av ytterligere fortetting langs eksisterende T-banestasjoner og jernbanestasjoner. Arbeiderpartiet mener at Oslo kommune bør utarbeide en egen strategi for å bygge flere boliger langs stasjoner i Oslo, og at det må gjøres en analyse over utbyggingspotensialet i en radius på minimum 500 meter rundt hver stasjon (større radius i områder hvor det er naturlig). Hensikten skal være å vurdere hvor det vil være potensiale til å tillate høyere utnyttelse for boligbygging. Vurderingen skal se på utbyggingspotensialet uavhengig av dagens reguleringer, og eventuelle hensyns- eller vernebestemmelser (herunder eksempelvis også områder omfattet av gjeldende småhusplan, reguleringsplanen for Holmenkollen m.fl.). Vurderingen bør også ta for seg en kollektivreiseindeks for å gi en oversikt over kollektivkapasiteten.

Her følger forslagene som vi har fremsatt i den politiske behandlingen:

1. Fortettingen skal skje innenfra og utover langs banenettet, og ved desentralisert utbygging med vekt på områder med tilgjengelig kollektivkapasitet. Eksisterende banenett vil danne et naturlig utgangspunkt for fortetting før nye banestrekninger kommer på plass.

2. Byrådet bes utarbeide en analyse over utbyggingspotensialet i en radius på minimum 500 meter rundt hver jernbane- og t-banestasjon (større radius i områder hvor det er naturlig). Hensikten skal være å vurdere hvor det vil være potensiale til å tillate høyere utnyttelse for boligbygging.

 NRK Østlandssendingen har omtalt saken her.

Noen liker å fremstille forslagene som at Arbeiderpartiet vil rasere villastrøk på vestkanten. Dette er uriktig, og de som hevder det kan ikke ha satt seg inn i det vi foreslår. Vi ønsker på best mulig måte å tilrettelegge for varierte boliger i hele byen.

 

 

 

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>