En blogg om Oslos byutvikling

Småhusplanen: Mangelfullt varslet, i strid med lov og forskrift, uforutsigbar og med indre motsetninger

Fylkesmannen har vraket bystyrets småhusplan.

Aftenposten har skrevet om saken her:

Småhusplanen

Småhusplanen ble revidert i 2013 fordi det var store problemer knyttet til skjønnsutøvelse, og at bestemmelsene var uklare. Arbeiderpartiet måtte konstatere at flertallet tvang igjennom flere endringer gjennom hastebehandling, på tross av våre synspunkter. Etter Fylkesmannens syn er en utfordring med småhusplanen at kommunen på den ene siden ønsker å bevare områdets småhuskarakter og er restriktive i hva som kan gjøres av inngrep, samtidig som det er områder avsatt til boligutbygging. Utfordringen blir desto mer fremtredende når planområdet omfatter et så stort antall eiendommer med forskjellig geografi, topografi og utforming.

Fylkesmannen har opphevet vedtaket, og er svært kritisk til flere forhold. Kommunen har klaget på vedtaket med vekt på at de mener endringene har vært varslet tilstrekkelig. Varslingen er bare ett av elementene Fylkesmannen har fokusert på. Fylkesmannen har vært kritisk til:
– Mangelfull varsling.
– Bestemmelser er i strid med lover og forskrifter.
– Beregningen av tiltakets totale høyde.
– Bestemmelsene om felling av trær, noe Arbeiderpartiet også gjorde.
– Beregningen av utnyttelsesgraden under bakken.
– Planens motstridende bestemmelser blant annet knyttet til begrensning av parkeringsanlegg under bakken.
– Tiltakshavere er pålagt arkeologiske undersøkelser som er kommunens eget ansvar.

Dette er alle forhold som Arbeiderpartiet også var kritiske til når saken var til behandling i bystyret, det er synd å konstatere at vi fikk rett. Det er grunn til å frykte den posisjonen kommunen nå er havnet i med tanke på et mulig erstatningsansvar for alle sakene som er feilaktig behandlet.

I 2013, når småhusplanen ble revidert, reagerte Arbeiderpartiet kraftig på saksbehandlingen. Vi stilte spørsmål ved alle forholdene Fylkesmannen nå har slått ned på, og vi stemte derfor også imot forslaget som ble fremmet av byrådet. I tillegg mener jeg at man bør ta dette sitat fra Fylkesmannens 18-siders vedtak inn over seg: «Etter Fylkesmannens syn er en utfordring med småhusplanen at kommunen på den ene siden ønsker å bevare områdets småhuskarakter og er restriktive i hva som kan gjøres av inngrep, samtidig som det er avsatt til boligutbygging. Utfordringen blir desto mer fremtredende når planområdet omfatter et så stort antall eiendommer med forskjellig topografi og utforming.»

Byrådet og PBE har feil fokus om de nå bare er opptatt av hvordan denne saken er varslet. Uavhengig av hva Kommunaldepartementet kommer fram til, må bystyret gjøre omfattende endringer i bestemmelsene.

Tidligere var planen en utviklingsplan som hadde fokus på hvordan man kunne få til fornuftig fortetting, men dette ønsket flertallet å endre til en verneplan.

Vi er glade for at Fylkesmannen nå har opphevet vedtaket. I en tid hvor Oslo er en av Europas hurtigst voksende byer, må vi bygge flere boliger i hele byen. Det er uklart hvor stort erstatningsansvaret for kommunen vil bli, og hva som vil skje med alle sakene som er behandlet i strid med loven. Det er også uklart hvordan nye saker nå vil bli behandlet.

Arbeiderpartiet har besluttet å kreve full høring om småhusplanen for å ta tak i det kaoset som byrådet nå har ført oss inn i. De nye bestemmelsene er som kjent opphevet. Fylkesmannen har konkludert med at den var mangelfullt varslet, i strid med lov og forskrift, uforutsigbar og med indre motsetninger. I regelverket for Oslo bystyre er det slått fast at et mindretall på minst tre (Ap har fire) kan kreve at byutviklingskomiteen kaller inn til høring. Høringen er nå berammet til 25. september 2015, og medlemmer av byrådet og representanter for kommunens forvaltning innkalles. Utenforstående berørte parter blir også invitert.

Foreløpig program for høringen:

1000-1015
Innledning ved komiteleder

1015-1100
Kluge Advokatfirma DA v/ Tarjei Pedersen,tarjei.pedersen@kluge.no
K12 Arkitekter AS, paal@k12.no
Bull & Co v/ Anders Evjenth, ae@bullco.no

1100-1115
Pause

1115-1200
Tor Arne Pedersen, Hellerudveien 60, 0672 Oslo
Location Holding AS, andre@lchl.no
Kommuneadvokaten

1200-1230
Lunsj

1230-1330
KUV
UHF
Fortidsminneforeningen
Fylkesmannen

1330-1345
Pause

1345-1430
Byantikvaren
Plan- og bygningsetaten
Byråden

Høringen er åpen for publikum og vil foregå i bystyresalen

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>