En blogg om Oslos byutvikling

Innlegg merket med markagrensa

Markagrensa og aktivitetssoner

Markagrensa og aktivitetssoner

Arbeiderpartiet sier nei til såkalte aktivitetssoner i marka i Oslo. Forslaget om å tillate enkle idrettsanlegg i markas randsone har møtt motstand blant naturvernere og mange friluftsfolk. Uklarhet om hva som kan tillates gjør at Ap sier nei til å åpne for slike anlegg på generelt grunnlag. NRK Østlandssendingen TV laget har laget et innslag […]

Nei til utbygging på Ravnkollen

Nei til utbygging på Ravnkollen

Arbeiderpartiet dropper Ravnkollen-utbyggingen på Romsås. Det blir ingen utbygging på Ravnkollen i den neste fireårsperioden. Bakgrunnen er at det er knyttet stor usikkerhet til hva slags konsekvenser en utbygging vil gi i form av naturinngrep og øvrige konsekvenser for marka. For Arbeiderpartiet er det viktig å ikke skape usikkerhet rundt markagrensa og markapolitikken. Når det nå nærmer seg slutten av valgperioden, og byrådet fortsatt ikke har presentert noen konkret […]